În virtutea legii privind reglementarea dezvoltatorilor imobiliari , pentru ca respectivul cumpărător să își poată recupera parte din suma investită sau chiar investiția integrală, se menționează și o variantă de mediere între dezvoltatorul imobiliar și cumpărătorul apartamentului nou din ansamblul rezidential, putându-se ajunge la o formă de despăgubire. Medierea poate ușura foarte mult întregul proces, nemaifiind nevoie să se ajungă până în instanță. Sunt foarte multe exemple în practică, în care nu ar trebui să fie păgubit cel care cumpără și totuși, este, tocmai pentru că se abuzează de rolul dominant al dezvoltatorului imobiliar.

Potrivit Codului civil nu se impune constatarea culpei dezvoltatorului imobiliar în executarea obligației contractuale pentru a putea pronunța rezoluțiunea, condiția substanțială unică a rezoluțiunii judiciare constând în neexecutarea însemnată a obligației de încheiere a contractului în formă autentică.

Condiția formală a rezoluțiunii judiciare este aceea că în prealabil dezvoltatorului imobiliar să i se fi acordat un termen suplimentar de executare prin punerea în întârziere prealabilă în condițiile art. 1521 și urm. Cod civil.