În ceea ce privește Legea privind domeniul imobiliar, se întrepătrund mai multe reglementări. Discutăm despre o sincronizare, o armonizare cu Legea privind autorizarea construcțiilor, Codul Civil și alte legi care sunt legate în special de protejarea drepturilor consumatorilor. Toate aceste reglementări, armonizate, conduc la obținerea unei legi bine întocmite, ce reflectă contextul actual al pieței din România. Această propunere legislativă își propune să asigure o protecție efectivă și nu una doar pe hârtie, așa cum se întâmplă acum, când avem reglementări în diverse zone sau segmente ale domeniului imobiliar.