Investitorul participă în integralitate la toate fazele de construcție, până la recepția finală. Așadar, atunci când un cumpărător semnează un ante-contract de vânzare-cumpărare pentru o locuință aflată încă într-o fază de construcție, acest lucru presupune că respectivul cumpărător investește în acea construcție și nu este doar cu statut de viitor cumpărător, cum este fals perceput de către mulți. Din păcate, în România există foarte mulți dezvoltatori care vând iluzia că nu ai nici un control asupra construcției până în momentul în care ți se predă. Acest lucru nu este deloc în conformitate cu legea, deoarece cumpărătorul/investitorul finanțează în mod direct construcția, în baza contractului încheiat cu dezvoltatorul. Este indicat ca investitorul să se implice în toate fazele construcției, în conformitate cu Regulamentul privind recepția lucrărilor și celelalte legi privind construcțiile.