Discuția despre nefinalizare duce în mai multe zone de abordare. Există nefinalizarea din cauza dezvoltatorului, prin lipsa lui de gestionare corectă a proiectului din punct de vedere financiar sau administrativ. Sunt aspecte ce țin de o culpă a dezvoltatorului sau o culpă ce vine din exteriorul cadrului pe care el în poate controla, și anume furnizori sau autorități. De aceea și abordarea legislativă este clară, adică lucrurile sunt analizate în funcție de situația respectivă și se ajunge la o concluzie legată de ce anume urmează să se întâmple cu respectivul proiect. Acesta poate fi preluat și continuat de o altă companie, dar garanțiile propuse prin acel proiect sunt clare și anume, nu poți folosi toți banii, dacă nu ai justificat, pe baza documentelor, toate etapele proiectului.

Sancțiunile impuse de legislație sunt legate de dezvoltarea companiei respective. Au existat două abordări inițiale, în discuțiile prealabile proiectului de lege și anume impunerea unei sancțiuni care să fie aplicată pe cifra de afaceri și/sau sancțiuni pecuniare clare, mari, adică 20 sau 40.000 lei. Sancțiunile sunt aplicate doar în urma unei analize a faptelor