Clauzele standard ale unui contract de vânzare-cumprare sunt acoperite prin Codul Civil și anume drepturile fiecărei părți, acestea fiind inserate de către notar sau avocat atunci când este pregătit draftul. Trebuie să fie incluse de asemenea mențiuni referitoare la garanțiile legate de proprietate.