Cele mai multe dintre greșeli sunt de procedură, în privința modalității în care proprietarul dorește să-l evacueze pe chiriaș. S-au identificat în practică multe situații în care proprietarii recurg la amenințări verbale, șicane, întreruperea utilităților. Aceste scenarii îl pot face pe un proprietar pasibil de pedeapsă, sub acuzația de infracțiune în raport cu chiriașul. Proprietarul trebuie să se bazeze foarte mult pe protejarea drepturilor proprietarilor prin Codul Civil și Legea Locuinței și exercitarea acestor drepturi prin intermediul instanței.