În situația în care o simplă discuție cu chiriașul nu se finalizează cu succes, atunci o a doua pârghie poate fi somația oficială transmisă printr-un avocat, prin care proprietarul își înștiințează chiriașul că este în întârziere cu plata chiriei, bazându-se pe clauzele existente în contract. În cazul în care nici prin somație chiriașul nu respectă îndatoririle contractuale, proprietarul este îndreptățit să acționeze în instanță, invocând procedura de evacuare. Acțiunea în evacuare presupune implicit recuperarea prejudiciului și eliberarea apartamentului printr-un mijloc de forță. Totuși, în practică se ajunge destul de rar la situații de evacuare efectivă. În cazul retrocedărilor de proprietăți, se intervine de regulă prin acțiune în evacuare, dar atunci când discutăm de situații normale de închiriere, nu se ajunge, de cele mai multe ori, la astfel de scenarii.