Cele mai importante legi în virtutea reglementărilor în domeniul imobiliar sunt Codul Civil și Legea Locuinței. Ambele conferă drepturi atât chiriașilor, cât și proprietarilor. Fiecare dintre aceste părți, ar trebui să cunoască cel puțin la modul general, prevederile legii, în special cele legate de obligații. Din păcate, din necunoștință de cauză, se încheie multe contracte ce conțin clauze care nu au nici o legătură cu legislația în vigoare sau chiar o încalcă.

Pentru ca un contract de închiriere să fie cât mai clar, trebuie să se determine obiectul contractului, să fie descrisă proprietatea foarte corect și să fie specificată modalitatea prin care a fost înregistrată respectiva proprietate în Cartea Funciară. Trebuie de asemenea specificate și obligațiile celui care închiriază, perioada închirierii, în ce măsură se poate denunța sau prelungi contractul. Sunt în egală măsură importante drepturile legate de întreținerea locuinței, ce intră fie în atribuțiile chiriașului, fie ale proprietarului. În cazul în care anumite modificări, fie ele și unele mici, nu sunt anunțate și nu se cere acordul pentru ele, se poate ajunge la denunțarea contractului de închiriere. Pentru ca un contract să fie cât mai clar și pentru ca ambele părți să-și cunoască drepturile și obligațiile, toate aceste scenarii pot și chiar trebuie să fie incluse ca și clauze, deoarece probele scrise sunt importante într-o situație de posibil conflict.