Regulamentul privind recepția construcțiilor este un instrument de reglementare a activității de inspecție parțială sau finală a lucrărilor de construcție, publicat în Monitorul oficial în 2017 și căruia i-au fost aduse adăugiri în martie 2019. Faza de recepție este esențială în procesul de construcție a unei locuințe și trebuie executată corect. Fară existența acestei faze, nu avem o finalitate a investiției inițiale, fie că este vorba despre un ante-contract de vânzare-cumpărare, fie un contract de investiție într-o viitoare construcție. Scopul procesului-verbal întocmit în faza de recepție este acela de a se asigura că lucrările au fost executate corect și în conformitate cu standardele negociate în contract. La orice recepție a lucrărilor se întrunește o comisie de inspecție din care fac parte investitorul, reprezentanți ai autorităților publice și specialiști care își asumă responsabilitatea pentru bunul mers al respectivei inspecții.
Dezvoltatorul sau constructorul au obligația de a obține o serie de autorizații esențiale pentru funcționarea activităților de construcție în termenii legii. Obținerea unui certificat de urbanism este primul pas, în acesta specificându-se toate avizele pe care trebuie să le aibă un constructor pentru activitatea sa. Apoi, se obțin autorizații de la furnizorii de gaz, electricitate, apă și celelalte utilități necesare. În certificatul de urbanism sunt prevăzute și restricții în privința lucrărilor. În urma obținerii certificatului de urbanism, se emite o autorizație de construire de către autoritatea locală competentă în domeniu, respectiv primăria localității în care se realizează construcția.
Investitorii sau viitorii cumpărători, sunt îndreptățiți să solicite constructorului/dezvoltatorului documentele și autorizațiile obținute pentru construcție și chiar și istoricul terenului pe care se construiește. Din nefericire, legislația din România nu ajută foarte mult în aceste situații, în sensul în care nu sunt specificate clar sancțiunile la care poate fi supus constructorul în cazul în care refuză să furnizeze toate informațiile care i-au fost cerute de către investitor